تبلیغات
تازه های دنیای امروز - بازی Call Of Duty;Black OPS2

دنیا جای خوبی است، ارزش جنگیدن دارد

Call Of Duty;Black OPS2

Posted Image

http://www.nimarest.com/upl/upload/1342166274.jpg

http://www.callofduty.com/content/dam/activision/callofduty/blackops2/imagegallery/920x515_quadrotor_overwatch.jpg

Posted Image

Posted Image

Posted Image

http://www.callofduty.com/content/dam/activision/callofduty/blackops2/imagegallery/920x515_harper.jpg


Posted Image

Posted Image

http://www.callofduty.com/content/dam/activision/callofduty/blackops2/imagegallery/920x515_los_angeles.jpg

Posted Image

Posted Image