تبلیغات
تازه های دنیای امروز - سوپر استار های تاریخ سینما به همراه فرزندانشان

دنیا جای خوبی است، ارزش جنگیدن دارد
یشتر ستاره‌های سینما صرف نظر از اینکه چقدر مشهور و ثروتمند هستند، درمورد فرزندانشان همان دغدغه‌هایی را دارند که آدم‌های عادی دارند.

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714715546282739.jpg\

ریچارد برتون و دخترش کیت

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714723960469518.jpg

جک لمون و کریس

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714723969517534.jpg

پل نیومن و نل

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714723978409550.jpg

کری گرانت و جنیفر

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714723986677564.jpg

یتر سلرز، بریت اکلند و دخترشان ویکتوریا

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714725731852629.jpg

گلن فورد و پیتر

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714725740900645.jpg

جان وین و آیسا

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714725750884663.jpg

آلن لد و دیوید

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714725760868680.jpg

هارولد لوید و هارولد جونیر

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714726612630176.jpg

جیمز استیوارت و دختران دوقلو او جودی و کلی

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714726621054191.jpg

آلن دلون، همسرش ناتالی و پسرشان آنتونی
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714726629634206.jpg
گرگوری پک و جاناتان
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714726639150223.jpg
همفری بوگارت و استیون
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714727289203365.jpg
کرک داگلاس و پسرانش مایکل و جوئل
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714727298095380.jpg
جودی گارلند و دخترش لیزا مینه‌لی
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714727306363395.jpg
آدری هپبورن، مل فرر و فرزند آن‌ها شان
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714727315099410.jpg
ریچارد ویدمارک و دخترش آن
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714728268885086.jpg
باربارا استرایسند و پسرش جیسن گلد
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714728277153100.jpg
چارلتون هستون و دخترش هالی آن
http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/0914/2.12/IMAGE634714728286045116.jpg
تونی کرتیس، جنت لی و دخترانشان جمی لی و کلی